REGULAMIN SKLEPU ATMAT.PL

 

1. Warunki ogólne

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady sprzedaży w sklepie internetowym przedsiębiorstwa ATMAT.

 

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego ATMAT. Niezapoznanie się z jego postanowieniami nie wyłącza jego stosowania.

 

1.3. Obowiązujące dla danej umowy są postanowienia zawarte w Regulaminie w dniu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

1.4. Ilekroć w Regulaminie użyto sformułowania:

Sklep internetowy ATMAT – należy przez to rozumieć sklep internetowy, mieszczący się pod adresem: Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków.

ATMAT – należy przez to rozumieć ATMAT Mateusz Dyląg Mateusz Góra Michał Góra spółka cywilna, ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków, NIP 677-23-83-300, REGON 123213692.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.

 

2. Zamówienie i realizacja zamówienia

 

2.1. Zamówienia na towary oferowane za pośrednictwem Sklepu (dalej: Zamówienia) przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia (dalej: Formularz), zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

 

2.2. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia Klient powinien założyć konto Użytkownika (dalej: Konto) umożliwiające po zarejestrowaniu korzystanie ze Sklepu. Aby założyć Konto Klient powinien:

 

2.2.1. Uzupełnić w formularzu rejestracji wymagane dane: imię i nazwisko oraz e-mail. Ustalić hasło.

 

2.2.2. w zakładce „Twoje adresy”, po zalogowaniu, uzupełnić dalsze dane: ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku firmy są to: nazwa firmy, ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.

 

2.3. Klient może złożyć zamówienie w sklepie również bez wcześniejszego założenia konta. W tym celu w momencie składania zamówienia w kroku nr 2 „Zaloguj się” należy wybrać opcję „Szybkie zakupy” i wypełnić wymagane dane: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj i numer telefonu. W przypadku firmy należy dodać do danych nazwę firmy oraz NIP firmy.

 

2.4. Rejestracja w Sklepie lub złożenie zamówienia w Sklepie równoznaczne są z akceptacją Regulaminu.

 

2.5. Skuteczne złożenie Zamówienia uzależnione jest od prawidłowego wypełnienia Formularza. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w Formularzu niekompletnych lub niepełnych danych, zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji. Po złożeniu Zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy Sklep automatycznie wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia.

 

2.6. Sprzedawca zastrzega, że oferta towarów udostępnionych za pośrednictwem Sklepu może nie odpowiadać stanowi zapasów magazynu. Klient każdorazowo jest informowany o braku towaru w magazynie. W przypadku towarów z podanym dłuższym terminem wysyłki, wiążący jest ten dłuższy termin.

 

2.7. Realizacja Zamówienia następuje na adres wskazany w Formularzu. O realizacji zamówienia Klient jest informowany mailowo. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie podawany podczas składania Zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towarów do wysyłki Klientowi. Jeżeli faktyczny czas realizacji Zamówienia będzie różnił się od czasu podanego w trakcie składania Zamówienia, ostateczny termin realizacji Zamówienia jest potwierdzany podczas kontaktu Sklepu z Klientem.

 

2.8. Realizacja Zamówienia nie jest ograniczona wartością minimalną złożonego Zamówienia.

 

 

3. Warunki dostawy

 

3.1. Wysyłka Zamówienia znajdującego się w magazynie następuje do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Od momentu zaksięgowania wpłaty, paczki zazwyczaj są wysyłane w tym samym dniu, jeśli zamówienie zostało złożone do godz. 12.00 lub następnego dnia roboczego. Wysyłka towaru, który nie znajduje się w magazynie, realizowana jest indywidualnie, zgodnie z informacjami dotyczącymi terminu wysyłki podanymi dla konkretnego produktu.

 

3.2. Faktury wystawia ATMAT Mateusz Dyląg Mateusz Góra Michał Góra spółka cywilna, ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków NIP 677-23-83-300, produkty w zależności od grupy wydaje ATMAT Mateusz Dyląg Mateusz Góra Michał Góra spółka cywilna, ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków lub Biuro Handlowe "Janina" Sp. z o.o., ul. Leśna 28, 32-590 Libiąż.

 

3.3. Standardowo wysyłka realizowana jest poprzez kuriera UPS, a koszty wysyłki pokrywa odbiorca, według zasad opisanych poniżej.

 

3.4. W przypadku zamówienia prowadnic liniowych Klienci proszeni są o zaznaczenie na zamówieniu odległości otworów krańcowych na szynie. Jeśli jest to bez znaczenia – informacja taka również jest pożądana. Brak takiej informacji może skutkować opóźnieniem w realizacji zamówienia.

 

3.5. W przypadku zamówienia na towar niemagazynowany lub zamówień indywidualnych zastrzegamy możliwość wystawienia faktury na zaliczkę w wysokości 100% wartości zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji.

 

3.6. Stany magazynowe przedstawione na stronie internetowej sklepu mogą nie być stanami faktycznymi magazynu.

 

3.7. Firma ATMAT zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 

3.8. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż 3 dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem: store@atmat.pl, tel.: 509-487-028, celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

 

3.9. Na określoną grupę produktów, po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem: store@atmat.pl lub tel.: 509-487-028 możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy ATMAT ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków.

 

 

4. Formy płatności

 

Płatność przelewem (przedpłata) – płatność z góry, przedpłata na konto ATMAT Mateusz Dyląg Mateusz Góra Michał Góra spółka cywilna, ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków NIP 677-23-83-300 , ING Bank Śląski Nr rachunku 27 1050 1445 1000 0092 0178 0302.

 

 

5. Koszty transportu

 

Koszty transportu firmą kurierską UPS przy płatności przelewem:

 

A. Dla paczek o długości poniżej 1 m

1) 14 zł netto za paczkę do 30 kg,

2) 22 zł netto za paczkę 30÷50 kg,

3) 34 zł netto za paczkę 50÷70 kg.

 

B. Dla 2 lub większej liczby paczek, każda o długości poniżej 1 m

1) 30 zł netto dla wagi łącznej do 60 kg,

2) 45 zł netto dla wagi łącznej 60 ÷ 90 kg.

 

C. Dla paczek o długości 1 ÷ 2,7 m

1) 20 zł netto za paczkę do 30 kg,

2) 28 zł netto za paczkę 30÷50 kg,

3) 40 zł netto za paczkę 50÷70 kg,

Dla 2 lub większej liczby paczek:

4) 36 zł netto dla wagi łącznej do 60 kg.

5) 51 zł netto dla wagi łącznej 60 ÷ 90 kg

 

 

D. Paczki o długości powyżej 2,7 m

1) 100 zł netto za każdy metr bieżący paczki lub wg indywidualnej (zazwyczaj tańszej) wyceny – kontakt z biurem.

 

 

6. Zwrot, wymiana, reklamacja

 

6.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm., dalej: Ustawa), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania towaru poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego drogą korespondencji elektronicznej na adres store@atmat.pl lub listownie na adres ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków.

 

6.2. Termin odstąpienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta pouczenia w formie pisemnej (akceptacja regulaminu) oraz wypełnieniu przez Sprzedawcę obowiązków informacyjnych określonych w Ustawie, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania towaru. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszego paragrafu, każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko co otrzymała na mocy umowy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

6.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

6.4.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,

6.4.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

6.4.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6.4.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, towarów sprowadzanych dla klienta na zamówienie,

6.4.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. przycięte na wymiar szyny profilowe, wałki) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6.4.6. dostarczania prasy,

6.4.7. uszkodzenia opakowania z numerem seryjnym lub jego braku.

 

6.5. Klient ma prawo wymiany towaru na inny model. W celu zgłoszenia wymiany prosimy o kontakt z biurem lub przesłanie takiej informacji na adres store@atmat.pl, tel. 509-487-028 z podaniem przyczyny wymiany. Wymiana jest możliwa tylko i wyłącznie gdy towar nie był użytkowany, nie jest zniszczony, jest czysty i kompletny oraz posiada opakowanie z numerem seryjnym, jeżeli takowe było. Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków. Różnice w cenie przy wymianie towaru zostaną odpowiednio rozliczone. Koszt wymiany towaru (przesyłki) pokrywa Klient.

 

6.6. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z niewykonaniem bądź nierzetelnym wykonaniem obowiązków przez Sprzedawcę.

 

6.7. Reklamacje mogą być zgłaszane do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: store@atmat.pl lub telefonicznie.

 

6.8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru.

 

6.9. Reklamowany towar wraz z opisem usterki oraz dokumentem potwierdzającym zakup, należy przesłać na adres ul. Walerego Goetla 6, 30-065 Kraków, wcześniej konsultując się z firmą ATMAT w celu ustalenia sposobu wysyłki.

 

6.9.1 Koszty przesyłki uznanej reklamacji pokrywa Sprzedający.

6.9.2 Koszty przesyłki nieuznanej reklamacji pokrywa Kupujący.

6.9.3 Na czas rozpatrywania reklamacji Kupujący nie otrzymuje towaru zastępczego.

 

7. Promocje, wyprzedaże, rabaty

 

7.1. Promocje i wyprzedaże dotyczą ograniczonej liczby produktów i obowiązują do momentu wyczerpania zapasów lub upływu terminu trwania akcji promocyjnej. Informacje nt. tej formy sprzedaży pojawiają się na stronie Sklepu.

 

7.2. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności, w jakiej Sklep otrzymał potwierdzenie zamówień.

 

7.3. Rabaty – bony rabatowe dotyczą ofert specjalnych sklepu i są przyznawane indywidualnie.

 

 

8. Polityka prywatności i Bezpieczeństwo Transakcji

 

8.1. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie i przy uzupełnianiu Formularza przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i usprawnienia kolejnych zakupów.

 

8.2. Dane osobowe Klienta są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr101, poz. 926 ze zm.).

 

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Zamówień przez Sprzedawcę.

 

8.5. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta jest ATMAT Mateusz Dyląg Mateusz Góra Michał Góra spółka cywilna oraz Biuro Handlowe "Janina" Sp. z o.o.

 

 

9. Przepisy końcowe

 

9.1. Zdjęcia i treści umieszczone na stronie sklepu internetowego ATMAT stanowią własność firmy ATMAT i nie mogą być wykorzystywane przez strony trzecie bez zgody przedsiębiorstwa.

 

9.2. ATMAT nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację treści zawartych na stronie sklepu internetowego ATMAT.

 

9.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnego.

 

9.4. W przypadku sporów wynikających z umów zawieranych na mocy niniejszego regulaminu strony zobowiązują się do podjęcia próby ugodowego rozwiązania problemów. W przypadku braku takiej możliwości właściwy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy ATMAT.

 

9.5. Regulamin obowiązuje od dnia 3.10.2014 r.